Privacyverklaring

Erkenjezelf, gevestigd aan Talingstraat 15, 5738 BA te Mariahout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: : https://www.erkenjezelf.nl   Talingstraat 15, 5738 BA Mariahout Hanneke Coolen is de rechtspersoon belast met de gegevensbescherming van Erkenjezelf. Zij is te bereiken via info@erkenjezelf.nl of mobiel op nummer: +31 644984519.


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Erkenjezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of je deze persoonlijke gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht weergegeven van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 •  Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Erkenjezelf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënten die zich onder behandeling stellen:

 • Geslacht
 • BSN nummer
 • fysieke, mentale en geestelijke gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar die onze website bezoeken. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor ons absoluut niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via info@erkenjezelf.nl  dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Erkenjezelf verwerkt persoonsgegevens (van hen die gebruik maken van onze diensten) voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van betaling voor onze dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind je onderaan elke nieuwsbrief. Je e-mail adres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 •  je te informeren over cursussen/workshops

Erkenjezelf verwerkt ook persoonsgegevens als de wet hiertoe verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, en het maken van facturen voor declaratie bij zorgverzekeraar en andere uitkeringsinstanties.

Nieuwsbrief

Schrijf je je in voor de nieuwsbrief met betrekking tot updates, Inspiraties, ideeën en
geplande cursussen en workshops, dan worden je persoonsgegevens opgeslagen in ons email systeem en dit gaat via de servers van Internet Service Europe BV. (ISE) Rucphensebaan 30a, 4706 PJ Roosendaal Nederland.

Delen met derden

Erkenjezelf verkoopt uw gegevens nimmer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Erkenjezelf blijft verantwoordelijk voor alle aan haar verstrekte gegevens en de verwerking daarvan.


In kaart brengen websitebezoek

Erkenjezelf gebruikt alleen functionele en analytische  cookies of vergelijkbare technieken, om de website optimaal te laten functioneren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Erkenjezelf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 5 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@erkenjezelf.nl. Bij een  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs als bijlage aan uw verzoek mee te sturen. Op uw identiteitsbewijs mag de pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt worden. Dit ter bescherming van uw privacy. Erkenjezelf zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Beveiliging

Erkenjezelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@erkenjezelf.nl