Tarot

De tarot is een oeroud systeem van wijsheden, voor mij al jarenlang een liefdevolle raadgever in mijn groei naar meer bewustzijn.
De meeste tarot decks bevatten 78 kaarten en zijn onderverdeeld in de Grote Arcana , de Keine Arcana en de Hofkaarten.

In deze tijd van vernieuwing, transformatie en verhoogd bewustzijn kwam de tarot van de 5e dimensie op mijn pad. Deze kaarten bestaan uit 22 kaarten van de Grote Arcana, 50 kaarten van de Kleine Arcana en 20 kaarten van de Tempel Arcana.
De Grote Arcana laat onze universele levenslessen zien. Ze duiden de weg van de ziel en zijn reis en vertegenwoordigen de verschillende fasen van je leven.
De Kleine Arcana geven de gang van zaken weer in het dagelijks leven. De 5 elementen : water, vuur, aarde, lucht en ether zijn hierbij van belang.

Het element vuur staat voor innerlijke passie, creativiteit, seksualiteit, actie. Het is een mannelijke energie, doen, handelen, yang, de zon.

Het element water wordt verbeeld door de schelpen. Het staat voor vrouwelijke energie en is gekoppeld aan emotie, intuïtie en gevoel.

Het element lucht wordt verbeeld door de veren en staat voor ons denken. Het mentale, intellect en het weten. Maar ook voor communicatie, verbaal en non verbaal. Het is een mannelijke energie.

Het element aarde wordt weergegeven door de (edel)stenen. Ze vertegenwoordigen het fysieke, de materie, het stoffelijke, moeder aarde, huis en haard. Dit is vrouwelijke energie.

Het element ether is het 5e element en wordt vorm gegeven met lotusbloemen. Het is de universele energie en verbindt alle elementen met elkaar. Zo kan er eenheid worden gecreëerd. Deze energie is zowel aards als kosmisch en zowel mannelijk als vrouwelijk.
 
De Tempelkaarten zijn onderverdeeld in de Zoeker, de Ingewijde, de leerling en de leraar.
Wanneer alle stappen zijn doorlopen van de zoeker naar de leraar in alle elementen heb je jouw reis voltooid van het bewuste, naar het onderbewuste en van daaruit naar een hoger bewustzijn.

In deze tijd, waarin veel mensen op zoek zijn naar zichzelf, hun diepere waardes en een vorm van hoger bewustzijn, is de 5e dimensie tarot een welkome medereiziger op je pad.
Deze tarot geeft enorm veel inzicht in jouw zijn en welk pad voor jou open ligt om te bewandelen.
Graag laat ik je jou pad zien…

Iedereen is op weg, op zijn eigen unieke manier.
En op een dag besef je…
Dat we allen verbonden zijn….
Afgescheiden zijn is een illusie….


Tarotlegging  € 35,00