Hooggevoeligheid

 

Hooggevoelig, HSP, overgevoelig, we komen het steeds meer tegen in onze maatschappij. Wat is dat nu, die hooggevoeligheid?

Hooggevoelige kinderen, jongeren en volwassenen reageren vaak anders op omgevingsprikkels dan mensen die dit niet zijn. Geluiden, gevoelens en gedachten kunnen veel intenser binnenkomen. Een gebeurtenis waar een ander niet koud of warm van wordt, kan voor een hooggevoelig persoon intense gevoelens teweeg brengen.

Steeds meer ouders hoor je zeggen: Mijn kind heeft ADHD, autisme, dyslexie, ADD of leerproblemen. Hoe kan dat ? Wat is er met deze kinderen aan de hand?

Kinderen die in deze tijd geboren worden komen vaak al met een ander en zeer hoog bewustzijn op deze aarde. Dit anders zijn kan zich uiten in kwaliteiten als sterk intuïtief zijn, hooggevoelig, zeer wijs en/of paranormaal begaafd. Deze kinderen kunnen dingen horen, zien of voelen die voor een ander niet te voelen of te horen zijn. Een kind kan zo gaan twijfelen aan zichzelf als al deze gevoelens, beelden of woorden niet bevestigd worden door hun omgeving.

Belangrijk is juist dat deze kinderen ondersteund worden in deze kwaliteiten en dat ze serieus worden genomen. Deze kinderen zijn de nieuwe wereld, zij brengen niet voor niets een ander bewustzijn met zich mee .Een nieuwe generatie hoort bij een nieuwe tijd van bewustzijn en bewust worden.
Deze kinderen verzetten zich vaak tegen standaard voorgeschreven schoolsystemen, traditionele denkpatronen en dogma’s. Dit verzet uit zich in gedrag -en leerproblemen, lichamelijke klachten en soms ook heftige reacties op bepaalde voeding en medicijnen.

Deze kinderen willen het liefst niet in hokjes gestopt worden, wat ze in essentie willen, is zichzelf kunnen zijn met al hun mooie kwaliteiten.

Als hoog gevoelig persoon ben ik een ervaringsdeskundige. Ik heb geleerd hoe mijn gevoeligheid mijn kwaliteit is geworden. Ik weet nu hoe ik mijn eigen energieveld in beheer kan nemen, dit geeft veel inzicht en rust.
Dat betekent goed naar je lichaam en binnenwereld luisteren wat het nodig heeft. De balans vinden in activiteit en rust, toenadering en terugtrekking, geluid en stilte. Ruimte is erg belangrijk voor een hooggevoelig kind. Het af en toe alleen zijn is belangrijk om alle binnengekomen prikkels te kunnen verwerken. In de rust van de stilte vind een kind zichzelf altijd weer terug. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat deze gevoelige kinderen vaak niet naar feestjes of gelegenheden willen waar het erg druk is. Vaak komen er daarna ook heftige reacties. Belangrijk voor het kind is om inzicht te krijgen waarom het deze emoties heeft en waar het vandaan komt.

Ik kijk vanuit mijn eigen ervaring en leerproces maar ook zeker neutraal naar ieders individuele ontwikkeling. Mijn hooggevoeligheid en heldere waarneming is daarbij mijn kracht.Om van daaruit ondersteuning te bieden voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen om met hun gevoeligheid om te gaan. En laten we vooral de ouders van een hoog gevoelig kind niet vergeten. Wat een ouder heelt in zichzelf is enorm helend voor het proces van het kind.
Soms dragen ouders nog onverwerkte patronen mee uit hun jeugd. Een gevoelig kind kan daar  onbewust heftig op reageren. De ervaring laat zien , wanneer de ouder het probleem heeft aangekeken en heeft getransformeerd het kind veel meer rust heeft gekregen.

Het doel is om eenieder terug te brengen in zijn persoonlijk kracht. Het herkennen en erkennen van wie jij in essentie bent.

Coaching sessie hooggevoeligheid € 50,00 p/u